MATE. Home
   Serveis de Consultoria
   Esdeveniments
   Serveis Recurrents
    Gestió de Llicències
    Tràmits administratius
    Mant. Bases de dades
    Gest. Admin. de quotes
    Gestoria Laboral
    Gestoria Fiscal
    Formació Continuada
    Butlletí de resultats
    Call Center
 
   Noves Tecnologies
Mapa del Site   |   Català   |   Español       
EmpresaServiciosConsultoriaEventosNuevas TecnologíasServicios Recurrentes
     
Gestión de Licencias
Trámites administrativos
Mantenimiento de Bases de datos
Gestión Administrativa de cuotas
Gestoría Laboral
Gestoría Fiscal
Formación Continuada
Boletín de resultados semanal
Call Center
 

Centrats en alliberar als dirigents dels clubs de la gestió administrativa dels mateixos i proporcionar-los formació continuada per a totes les persones que intervenen en el club (directius, entrenadors, pares i mares).


 

    MATE  |  Nota Legal  |  Avís de Privacitat  |  mate@emate-sports.com